VERTROUWENSPERSOON

HOMEJEUGDVERTROUWENSPERSOON

AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (API)

Elke speler heeft het recht om te voetballen in een veilige omgeving, maar ook in het voetbal komt ongepast gedrag tijdens het sporten (algemeen) helaas voor.

Maar liefst 82% van de Vlaamse jongeren is al slachtoffer geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag en 27% klaagt over seksueel grensoverschrijdend gedrag (onderzoek Thomas More 2020).

Vaak zijn de grenzen tussen de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag vaag en overlappen ze elkaar. Grensoverschrijdend gedrag binnen een club kan voorkomen tussen alle geledingen van de club.

Jongeren durven al eens ruziemaken, experimenteren, elkaar plagen of uitdagen. Geen probleem, zolang het gedrag gepast is, iedereen er zich goed bij voelt of (bij een ruzie bvb.) het bijgelegd en uitgepraat kan worden.

Problematisch wordt het echter wanneer:

  • er opzettelijk en herhaaldelijk kwetsende of ongewenste opmerkingen of handelingen zijn.
  • de geviseerde er zich niet (meer) goed bij voelt.
  • het gedrag blijft duren, ook al vraagt het slachtoffer om te stoppen.
  • er sprake is van een machtsonevenwicht (bv. groot leeftijdsverschil).
  • er geweld gebruikt wordt.

Grensoverschrijdend gedrag heeft geen plaats binnen onze club, onder welke vorm ook.

In het voorkomen en optreden tegen grensoverschrijdend gedrag willen we als club een centrale rol spelen. Daarom stelden we 2 aanspreekpersonen aan waar je, in alle vertrouwen, terecht kan met dergelijke problemen.   

Elke klacht zal correct en met de nodige discretie behandeld worden!

Onze vertrouwenspersonen binnen de club zijn:
Renaat Gits (API): 0476/666882 – Renaatgits@hotmail.com
Karine Van Neck: 0474/695528 - karinevanneck@hotmail.com

Onze club-API kan je steeds contacteren, zowel telefonisch als per mail (via onderstaand formulier).