CHARTER VOOR JEUGDOPLEIDER

HOME JEUGD CHARTERS  CHARTERS VOOR JEUGDOPLEIDER

Algemene punten:

✓ Hij kent en werkt volgens de beleidsvisie van de club

✓ Hij draagt/voert het sportieve (jaar)plan mee uit én neemt hier zijn verantwoordelijkheid in.

✓ Hij vindt elke speler even belangrijk.

✓ Geeft steeds zélf het voorbeeld (is op tijd, rookt/drinkt geen alcohol langs de zijlijn, enz....)

✓ Is een goede vertegenwoordiger (een uithangbord) van onze club.

✓ PEOPLE-MANAGER: Kan goed omgaan met spelers en ouders. Bouwt een vertrouwensband op en heeft een open communicatie.

✓ Blijft niet met vragen zitten en vraagt hulp/ondersteuning aan collega-trainers, hun coördinator OF TVJO ( we zijn één team).

Trainingen

✓ Hij is steeds op tijd.

✓ Houdt de aan-/afwezigheden bij op Pro Soccer Data.

✓ Hij bereidt zijn trainingen goed voor en zorgt dat zijn training uitgezet staat bij opstart.

EM United

✓ Hij geeft regelmatig demo's en laat deze bij voorkeur door een speler uitvoeren. Hij zorgt ervoor dat deze voor iedereen duidelijk én zichtbaar zijn.

✓ Elke training moet een leerdoelstelling hebben ifv maandthema.

✓ Iedere training wordt zoveel mogelijk volgens de "MIM" methode (= wedstrijdvormen) opgebouwd!

✓ Opwarming - wedstrijdvorm - tussenvorm - wedstrijdvorm, enz... - cooling down.

✓ Geeft uitdagende trainingen maar zijn haalbaar voor het niveau dat hij/zij traint. Vooral bij onder- en middenbouw moet FUN een fundament zijn.

✓ Hij maakt gebruik van onze uniforme coachingswoorden binnen EM UNITED én gebruikt deze op het gepaste moment.

✓ Hij past de STOP/HELP-methode toe. Hij laat de spelers zelf nadenken.

Stelt voldoende vragen waardoor spelers zélf mogelijke oplossing vinden.

✓ Respecteert de tijden (start & stopt op het gepland uur).

✓ Blijft positief coachen, ook al lukt het van geen kanten (motiverend coachen).

Wedstrijden

✓ Verzorgt ten laatste op woensdag een communicatie via Pro Soccer Data.

✓ Geeft spelersselectie door via Pro Soccer Data.

✓ Is steeds op tijd! Minstens 1u voor aanvang wedstrijd.

✓ Gedraagt zich sportief naar tegenstander, scheidsrechter en/of supporters.

✓ Blijft positief coachen, ook al lukt het van geen kanten (motiverend coachen).

✓ Houdt rekening met onze afgesproken speelvisie binnen de jeugdopleiding en draagt op deze manier bij in het uitdragen van onze sportieve ambities.

✓ Hij staat er steeds verzorgd bij in clubkledij.

EM United

✓ Geeft zélf steeds het goede voorbeeld. (VB: rookt niet en drinkt geen alcohol langs de zijlijn,...)

✓ Hij zorgt ervoor dat de kleedkamer volledig leeg is na het douchen.