GEMEENTE WIL VOETBALSITE LINDEKOUTER VERKOPEN ALS BOUWGROND: “INKOMSTEN NODIG VOOR REALISATIE NIEUW SPORTCOMPLEX”

29-12-2021

Het voetbalverhaal op de Lindekouter in Bambrugge loopt stilaan ten einde. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad toen sportschepen Tom Van Keymolen (CD&V) uitlegde dat de verkoop van de site 1 miljoen euro moet opleveren. Centen die nodig zijn voor voorbereidende werken voor een nieuwe sportsite in Mere.

Noodzakelijk aangezien de voetbalbond het terrein langs de Lindekouter ongeschikt achtte voor een ploeg in derde amateurklasse. Daardoor moet er tegen september 2022 een oplossing zijn. En die moet er komen in de vorm van een nieuw kunstgrasveld in Mere. "Een inspanning die noodzakelijk is, willen we de nieuwe fusieclub Erpe-Mere United helpen om haar ambities waar te maken", aldus Van Keymolen. "Indien de werken niet tijdig klaar raken, kan het huidige plein van Mere of het kunstgrasveld op Steenberg eventueel tijdelijk een oplossing bieden", aldus de man.


Kunstgrasveld
Voor de voorbereidende werken wordt 1 miljoen euro voorzien. Die bestaan hoofdzakelijk uit de aanleg van een kunstgrasveld op de voetbalsite in Mere en de renovatie van de Sint-Bavosporthal. Over een nieuwbouw is momenteel geen sprake meer. Dat budget wil de gemeente tevoorschijn toveren door de verkoop van de sportterreinen aan de Lindekouter. Meer geld is de komende jaren vooralsnog niet voorzien in de gemeentelijke rekeningen. "Maar op lange termijn willen we wel zes miljoen euro investeren om de sportsite in Mere in fasen verder uit te bouwen met aangepast sanitair en kantines voor zowel voetbal als basketbal."
De keuze om de sportsite op die plek verder uit te bouwen wordt door oppositiepartij Open Vld op de korrel genomen. "De beste ligging qua bereikbaarheid is de site tegenover het huidige domein Steenberg tussen de Oudenaardsesteenweg en het scholierenspoorlijntje L82 en het fietspad", oordeelt gemeenteraadslid Ive Callaert. De man heeft het over een gemiste kans en een foute keuze om de druk van de sportinfrastructuur in het centrum van Mere te plaatsen.


Meerdere sites
Van Keymolen ziet dat anders. "Vandaag bezoeken 1.100 leerlingen de vlakbij gelegen school. Daarvan komen er 800 niet per fiets en niet per auto. De hinder daardoor is beperkt. Bovendien huisvestte FC Mere tot voor kort een twintigtal ploegen en ook dat lukte. Wat ons betreft, is een sportsite tussen de Sint-Bavoweg en Groendal ideaal." De schepen benadrukt dat niet alle voetbalactiviteiten naar Mere verhuizen. "Ook op Steenberg zal nog getraind en gespeeld worden. Verder blijven ook de sites van SK Aaigem en KFCO Burst beschikbaar."
Die laatste club gooide wel net de handdoek in de ring. "We hebben dat ook horen waaien en gelezen in de pers, maar als eigenaar van een groot deel van de site heeft de club de gemeente hiervan nog niet officieel in kennis gesteld", aldus de schepen. De kans dat in Burst nog zal gevoetbald worden, lijkt wel klein. "Indien die club verdwijnt, zullen we kijken welke andere mogelijkheden die locatie biedt voor jeugd en/of sport." De grond verkopen als bouwgrond in Burst is niet mogelijk. "De zone is ingekleurd als recreatiegebied en we zullen dat ook zo behouden."